Arktinen Polar koodin selviämiskurssi max. -30 °C, 48 tuntia. Kuinka selvitään mahdollisesti jopa -30 °C arktisessa pakkasessa 1-5 päivää evakuoinnin jälkeen. Kurssilla laivan henkilökunta opetetaan johtamaan toimintaa ja ottamaan huomioon myös mahdolliset laivalla olevat asiakkaat. Oikeiden toimintatapojen hallitseminen parantaa selviytymismahdollisuuksia tositilanteessa. Kurssi täyttää Polar koodi –käytännesääntöjen vaatiman henkilöstön minimikoulutuksen vaatimukset selviämiselle arktisissa olosuhteissa mahdollisen aluksesta evakuoinnin jälkeen.  

 

                   

Johtamisjärjestelmäsertifikaatti (ISO 9001:2015)