Seuraavat koulutuksemme on suunniteltu sopiviksi opettajien Veso-koulutuksiksi. Kursseja voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan kestoltaan puolivesoksi 3h tai täysvesoksi 6h. Nämä koulutuksen turvaavat opettajien ja työyhteisön yhteistä työturvallisuutta

Veso-koulutusten tarkoituksena on turvata työelämän erilaisissa haastavissa tilanteissa opettajien turvallisuuden ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Haluamme edistää entistä turvallisemman työelämän kehittämistä ja kehittymistä. Kouluttaudu kanssamme kohti aikaisempaa turvallisempaa työelämää.

Järjestämme koulutuksen siten, että koulutuksen jälkeen jokainen osallistuja pysyy haastavissa tilanteissa rauhallisena ja pystyy turvata itsensä lisäksi myös muiden henkilöiden turvallisuuden.

Jos kiinnostuit koulutuksesta, niin ota yhteyttä:

Tuomo Tenhunen 0407599461, tuomo.tenhunen@professionalsafety.fi

Haastavien oppilaiden kohtaaminen: 3-6h

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle sekä muille turvalliseen ja hyvinvoivaan oppimisympäristöön liittyvistä asioista kiinnostuneille.

Kurssilla huomioidaan sekä lainsäätäjien tarkoittaman kurinpidon soveltaminen käytännössä että haasteellisten tilanteiden kohtaaminen.

Kurssilla tutustutaan opettajien valtuuksiin oppilaan poistamiseksi, kiinnipitämiseksi, tarkastamiseksi tai tavaroiden haltuun ottamiseksi. Käydään läpi haastavien asiakastilanteiden syntymistä, aggressiivisen henkilön kohtaamista, puhumalla rauhoittelemisen tekniikkaa, oman aggression tai pelon hallintamenetelmä, sekä miten toimitaan jouduttaessa sanallisen uhkailun tai fyysisen hyökkäyksen kohteeksi.

Kurssi voidaan myös muokata haastavien erityisoppilaiden hallintaan, jolloin keskitytään niin oppilaalle kuin aikuisellekkin turvallisiin hallinta-, kiinnipito- ja rauhoitustekniikoihin.

 

TIETOSUOJA-ASETUS OPPILAITOKSILLE: Videokoulutus 3h

Videokoulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin velvoitteisiin oppilaitoksille. Kurssilla käydään läpi tietosuoja-asioita erityisesti oppilaitosten näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi mitä on oikea oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittely, mitkä ovat tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset ja kuinka organisaatiota pitää uudistaa ja kehittää.

 

ALKUSAMMUTUS TUTUKSI OPPILAITOKSISSA

Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja kulttuurinen tehtävä.

Alkusammutuskoulutukseen osallistuminen on oppilaitoksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu henkilökunta osaa koulutuksen jälkeen sammuttaa palon alut tehokkaasti ja turvallisesti.

Kurssin tavoitteena on, että oppilaitoksien kiinteistöissä opiskelevat ja työskentelevät henkilöt osaavat käyttää alkusammutusvälineistöä. Alkusammutustaito on kansalaistaito, jota voi tarvita vapaa-ajalla, töissä tai liikenteessä. Asianmukaisella alkusammutuskalustolla ja oikealla osaamisella suurin osa kotona, opiskelu- ja työpaikoilla syttyneistä tulipaloista olisi mahdollista sammuttaa kahden ensimmäisen minuutin
aikana.

Alkusammutuskoulutuksessa käydään läpi palamisen perusedellytyksiä sekä alkusammutusvälineitä ja – menetelmiä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen jokainen osaa ja uskaltaa tarvittaessa käyttää tavallisimpia alkusammutusvälineitä. Lisäksi koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan ja se voidaan pitää videokoulutuksena tai lähikoulutuksena. Paikan päällä tapahtuvassa koulutuksessa osallistujat pääsevät harjoittelemaan alkusammutusta käytännössä käytettävissä olevan alkusammutuskaluston mukaan ja videokoulutuksessa nähdään erilaisia ohjevideoita käytännön tilanteista.

Koulutus on tarkoitettu oppilaitoksien henkilökunnalle. Koulutus sopii kyllä myös oppilas- ja opiskelija ryhmille.

OHJELMA:
Koulutus voi kestää 2-6 h. tilaajan tarpeesta riippuen.

Tulipalon ominaisuudet
Alkusammutuksen merkitys erilaisissa tilanteissa?
Miten toimin tulipalotilanteessa?
Hyvä alkusammutusvälineistö ja välineistön käyttäminen
– käsisammutin
– sammutuspeite
– muut välineet ja vinkit
Käytännön vinkkejä ja esimerkkejä hyvään alkusammutukseen

 

TIETOSUOJA-ASETUS OPPILAITOKSILLE: 3-6h

Tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain voimaantulo vaikuttaa oppilaitoksissakin henkilötietojen käsittelyyn ja korostaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja henkilötietojen huolellista käsittelyä.

Kurssilla perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin velvoitteisiin oppilaitoksille. Kurssilla käydään läpi tietosuoja-asioita erityisesti oppilaitosten näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi mitä on oikea oppilaiden henkilötietojen käsittely, mitkä ovat tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset ja kuinka organisaatiota pitää uudistaa ja kehittää uuden tietosuojalainsäädännön myötä.

OHJELMA, joka räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi:
Tietosuojan perusteet oppilaitoksessa
– Käsitteet selviksi
– Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tuomat muutokset tietosuojakäytäntöihin
– Mitä on hyvä tietosuoja oppilaitoksessa?

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen
– Oppilaiden tietojen käsittely
-Oikeudet
-Informointikäytännöt ja suostumus
-Huoltajien rooli ja asema
Rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden velvollisuudet
-Keskeistä oppilaitoksen näkökulmasta
-Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet
-Kuinka toteutamme henkilötietojen käsittelyssä rekisteröityjen oikeuksia?
– Ratkaisuja, suosituksia ja hyviä käytäntöjä