Joko teillä on kaikki seuraavat VESO-koulutukset suunniteltuina? Tarjoamme turvallisuusaiheisia VESO-koulutuksia, jotka räätälöimme tilaajan eli oppilaitoksen toiveiden mukaisesti joko puolipäivävesoiksi tai koko päivän kestäväksi vesopäiväksi (3-6 h).

TURVALLISUUSAIHEISET VESO-KOULUTUKSET
Nämä koulutuksen turvaavat opettajien ja työyhteisön yhteistä työturvallisuutta. 
Veso-koulutusten tarkoituksena on turvata työelämän erilaisissa haastavissa tilanteissa opettajien turvallisuus ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Haluamme edistää entistä turvallisemman työelämän kehittämistä ja kehittymistä. Järjestämme koulutuksen siten, että koulutuksen jälkeen jokainen osallistuja pysyy haastavissa tilanteissa rauhallisena ja pystyy turvaamaan itsensä lisäksi myös muiden henkilöiden turvallisuuden.

Esimerkkejä turvallisuuskoulutuksistamme:

Haastavien oppilaiden kohtaaminen (3-6 h)
Kurssilla huomioidaan sekä lainsäätäjien tarkoittaman kurinpidon soveltaminen käytännössä että haasteellisten tilanteiden kohtaaminen. Kurssilla tutustutaan opettajien valtuuksiin oppilaan poistamiseksi, kiinnipitämiseksi, tarkastamiseksi tai tavaroiden haltuun ottamiseksi. Käydään läpi haastavien asiakastilanteiden syntymistä, aggressiivisen henkilön kohtaamista, puhumalla rauhoittelemisen tekniikkaa, oman aggression tai pelon hallintamenetelmä, sekä miten toimitaan jouduttaessa sanallisen uhkailun tai fyysisen hyökkäyksen kohteeksi.


Tietosuoja oppilaitoksissa (3-6 h)
Tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain voimaantulo vaikuttaa oppilaitoksissakin henkilötietojen käsittelyyn ja korostaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja henkilötietojen huolellista käsittelyä.  Koulutuksessa käydään läpi tietosuoja-asioita erityisesti oppilaitosten näkökulmasta. Käymme läpi mitä on oikea oppilaiden henkilötietojen käsittely, mitkä ovat tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutukset ja kuinka organisaatiota pitää uudistaa ja kehittää uuden tietosuojalainsäädännön myötä. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan ja se voidaan pitää videokoulutuksena tai lähikoulutuksena.

Alkusammutus tutuksi oppilaitoksissa (1-3 h)

Alkusammutuskoulutukseen osallistuminen on oppilaitoksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu henkilökunta osaa koulutuksen jälkeen sammuttaa palon alut tehokkaasti ja turvallisesti. Kurssin tavoitteena on, että oppilaitoksien kiinteistöissä työskentelevät henkilöt osaavat käyttää alkusammutusvälineistöä. Alkusammutuskoulutuksessa käydään läpi palamisen perusedellytyksiä sekä alkusammutusvälineitä ja -menetelmiä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen jokainen osaa ja uskaltaa tarvittaessa käyttää tavallisimpia alkusammutusvälineitä. Lisäksi koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan ja se voidaan pitää videokoulutuksena tai lähikoulutuksena. Paikan päällä tapahtuvassa koulutuksessa osallistujat pääsevät harjoittelemaan alkusammutusta käytännössä käytettävissä olevan alkusammutuskaluston mukaan ja videokoulutuksessa nähdään erilaisia ohjevideoita käytännön tilanteista.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät täältä: https://professionalsafety.fi/veso-koulutukset/

Jos kiinnostuit koulutuksistamme, niin ota yhteyttä:
Tuomo Tenhunen 040 7599 461, tuomo.tenhunen@professionalsafety.fi