Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassaoleva tulityökortti. Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvallisuustoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.