Olemme tämän syksyn aikana kaiken muun uuden ja uudistumisen yhteydessä pohtineet ja laatineet yhdessä uutta strategiaa. Aloitimme pohdinnan siitä, miksi olemme olemassa?

”Turvaamme työelämän erilaisissa poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa ihmisten turvallisuuden ja turvallisuuteen liittyvän osaamisen. Haluamme edistää entistä turvallisemman työelämän kehittämistä ja kehittymistä. Osaava työvoima, vastuullisesti turvallisuuteen ja ääriolosuhteissa selviämiseen keskittyvä toimintakulttuuri ja suoraselkäinen suhtautuminen riskeihin on toimintaamme ohjaava voima.”

Toimintatapaamme ohjaavat vastuullisuus, jatkuva kehitys ja osallisuus. Nämä näkyvät arjessamme esimerkiksi siten, että päätöksentekomme perustuu tutkittuun tietoon ja palautejärjestelmän kautta kerättyyn tietoon. Parannamme toimintaamme tarkasti laaditun palautejärjestelmän avulla. Kehitämme jokaista kurssiamme ja jokaista prosessiamme kerta kerralta paremmiksi. Toimintamme perustuu aitoon yhteistyöhön ja jatkuvaan keskusteluun asiakkaiden, henkilöstön, kouluttajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Keskeiset painopisteemme ovat:

1. TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN
2. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
3. ASIAKASKESKEISYYS

Nämä näkyvät käytännön toiminnassamme monellakin tavalla. Esimerkiksi tällä hetkellä suunnittelemme uusia kurssejamme palautteiden pohjalta ja kehitämme niiden sisältöjä. Kasvatamme ja kehitämme kouluttajaverkostoamme ja käymme alan kehitystä ja mahdollisuuksia tarkasti läpi. Kaikki painopisteemme näkyvät meillä sisäisesti tavassamme toimia työpaikkana, mutta myös ulkoisesti tavassamme järjestää palveluita ja toimia yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Suurin ponnistus meillä on tämän syksyn aikana myöskin strategiaan pohjautuva laatuprosessin kehittäminen. Laatu on niin keskeinen osa toimintaamme, että se on koko strategian läpileikkaava punainen lanka. Strategiatyö ja laatutyö ovat jatkuvia ja nyt alkuvaiheessa ollessa onkin tärkeää luoda hyvä perusta – siitä kiitos kuuluu kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme arvokkaista keskusteluista ja ideoista.