Riskien arviointi, tekninen turvallisuus, kulunvalvonta, kameravalvonta, henkilöstön asenteet ja toiminta. Koulutus toimii hyvänä perustana turvallisuustason parantamistoimenpiteiden suunnittelulle. Koulutukseen sisältyy kattava annos parantamistyökaluja, tekniikan suomia mahdollisuuksia todellisina demonstraatioina sekä henkilöstön käytännön toimintamalleja. Koulutukseen voidaan yhdistää koulutuskohteessa etukäteen tehtävä riskikartoitus, jolloin koulutuksessa päästään käsittelemään todellisia parannuskohteita.