Palvelumme

Järjestämme turvallisuuteen liittyvää koulutusta eri kokoisille yrityksille, kunnille, valtiolle ja muille organisaatioille.

Järjestämme kursseja autenttisissa olosuhteissa tai asiakkaan tiloissa sekä käteviä webinaareja ja verkkokursseja, joihin voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa.

Järjestämme vaara- ja uhkatilannekoulutusta sekä yrityksen ja henkilöstön turvallisuus- ja työsuojelukoulutusta.

Vaara- ja uhkatilannekoulutus

Vaara- ja uhkatilannekoulutuksemme koostuvat ihmisen fyysiseen turvallisuuteen liittyvistä koulutuksista.
Koulutukset räätälöidään aina tilaajan oman tarpeen mukaisiksi.

Vaara- ja uhkatilannekoulutuksiamme ovat Arctic Polar Code Survival Training -kurssi sekä erilaiset voimankäyttökurssit. Voimankäyttökurssien ohjaajina käytetään pitkäaikaisia ja kokeneita itsepuolustuslajien taitajia. Harjoitukset räätälöidään tilaajan tarpeen ja halun mukaan. Kursseilla painotetaan toiminnan laillisuutta ja tilanteiden rauhoittamista. Kurssit soveltuvat niin asiakastyössä kuin vaativien erityisoppilaiden kanssa työskenteleville henkilöille.

KAASUSUMUTINKOULUTUS – KURSSI

KAASUSUMUTINKOULUTUS – KURSSI

Virallinen kaasusumutinkoulutus, jonka paikallispoliisi yleensä vaatii yhteisöiltä ja henkilöiltä, joille myönnetään lupa käyttää kaasusumutinta. Tilaa koulutus:

lue lisää
OPPILAITOSTEN JA JULKISYHTEISÖJEN TURVALLISUUS -KURSSI

OPPILAITOSTEN JA JULKISYHTEISÖJEN TURVALLISUUS -KURSSI

Riskien arviointi, tekninen turvallisuus, kulunvalvonta, kameravalvonta, henkilöstön asenteet ja toiminta. Koulutus toimii hyvänä perustana turvallisuustason parantamistoimenpiteiden suunnittelulle. Koulutukseen sisältyy kattava annos parantamistyökaluja, tekniikan...

lue lisää
AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN -KURSSI

AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN -KURSSI

Tavoitteena oppia perustoimintamallit kohdatessa aggressiivisesti tai haastavasti käyttäytyvä henkilö. Kurssilla käsitellään muun muassa: aggressiivisuuden- ja uhan eri tasoja, sanatonta ja sanallista viestintää ja pelonhallintaa. Tilaa...

lue lisää
ITSEPUOLUSTUSKURSSI

ITSEPUOLUSTUSKURSSI

Tavoitteena oppia perustoimintamallit kohdatessa aggressiivisesti tai haastavasti käyttäytyvä henkilö. Kurssilla käsitellään muun muassa: aggressiivisuuden- ja uhan eri tasoja, sanatonta ja sanallista viestintää ja pelonhallintaa. Tilaa koulutus:

lue lisää
ITSESUOJELUKURSSI

ITSESUOJELUKURSSI

Itsesuojelussa käydään läpi toimenpiteitä, joita tehdään ennen kuin hyökkäys on tapahtunut sekä huolehditaan oman turvallisuuden säilyttämisestä. Lisäksi opetellaan oikeaa liikkumista niin, että tilanteesta pääsee turvallisesti pois. Tilaa koulutus:

lue lisää
ARCTIC POLAR CODE SURVIVAL TRAINING -KURSSI

ARCTIC POLAR CODE SURVIVAL TRAINING -KURSSI

 Arktinen Polar koodin selviämiskurssi max. -30 °C, 48 tuntia. Kuinka selvitään mahdollisesti jopa -30 °C arktisessa pakkasessa 1-5 päivää evakuoinnin jälkeen. Kurssilla laivan henkilökunta opetetaan johtamaan toimintaa ja ottamaan huomioon myös mahdolliset laivalla...

lue lisää

Turvallisuus ja työsuojelukoulutus

Turvallisuus- ja työsuojelukoulutukset pitävät sisällään niin digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät uhat ja mahdollisuudet kuin perinteiset työsuojeluun liittyvät kokonaisuudet. Turvallisuus- ja työsuojelukursseille järjestetään kattava etäopetusmahdollisuus niiltä osin, kuin se on oppimisen kannalta sopivaa ja järkevää.

VESO -KOULUTUKSET

VESO -KOULUTUKSET

Seuraavat koulutuksemme on suunniteltu sopiviksi opettajien Veso-koulutuksiksi. Kursseja voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan kestoltaan puolivesoksi 3h tai täysvesoksi 6h. Nämä koulutuksen turvaavat opettajien ja työyhteisön yhteistä työturvallisuutta...

lue lisää
TEKNISEN TIETOTURVAN PERUSTEET

TEKNISEN TIETOTURVAN PERUSTEET

Koulutuksessa käydään läpi kattavasti teknisen tietoturvan haasteet. Teknisen tietoturvan perusteet -koulutuksen sisältönä on muun muassa salausmenetelmät, käyttäjän todennus ja pääsynhallinta, auditoitavuus ja lokien hallinta sekä palomuurit, haittaohjelmien...

lue lisää
TYÖPAIKAN PELASTUSSUUNNITELMA -KURSSI

TYÖPAIKAN PELASTUSSUUNNITELMA -KURSSI

Kurssilla tutustutaan pakollisen pelastussuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen. Tilaajan tarpeen mukaan voidaan kirjata toimiva suunnitelma ja harjoitella sekä läpikäydä sen sisältöä varsinaisella työpaikalla. Tilaa koulutus:

lue lisää
ENSIAPUKORTTI – KURSSI

ENSIAPUKORTTI – KURSSI

Järjestämme ensiapukortti-koulutuksia räätälöidysti työpaikkakohtaisesti. Ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain vaatimuksen työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Tilaa koulutus:

lue lisää
ALKUSAMMUTUSKURSSI

ALKUSAMMUTUSKURSSI

Alkusammutus tutuksi! Alkusammutuskurssi Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen...

lue lisää
TULITYÖKORTTI -KURSSI

TULITYÖKORTTI -KURSSI

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassaoleva tulityökortti. Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksen jälkeen tulityön...

lue lisää

Voit luottaa koulutustemme laatuun, koska…

...edistämme turvallisuutta kaikissa toiminnoissamme – koulutuksissa, työskentelyssä ja tositilanteissa;

….kehitämme jatkuvasti laatujärjestelmäämme siten, että olemme alan toimijoiden huippua;

…parannamme jatkuvasti toimintaamme asiakaspalautteen pohjalta;

…laadimme ja kehitämme kurssi- ja opetusohjelmiamme yhdessä asiakkaiden kanssa.