Keitä me olemme?

Entä kuinka me toimimme?

Toimintamme nojaa arvoihin, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme. Pidämme huolta, että toimimme kaikessa toiminnassamme vastuullisesti, jatkuvasti kehittyen sekä osallistaen.

Arvomme:

Vastuullisuus

Johtamisemme perustuu tietoon ja prosessimme ovat loppuun saakka hiottuja kokonaisuuksia. Päätöksentekomme perustuu tutkittuun tietoon ja palautejärjestelmän kautta kerättyyn tietoon. Selvitämme ja pohdimme kaikki asioiden taustat. Hallitsemme tarkkaan yhteistyösuhteita ja kumppanuuksiamme. Valitsemme kumppanimme huolellisesti suunniteltujen periaatteiden mukaan. Vastuullisuus näkyy läpi koko organisaation johtamisessa, organisaation toiminnassa, asiakkuuksien hallinnassa ja halussa turvata jokaisen koulutukseen osallistujan osaaminen tositilanteissa. Koko organisaatio ymmärtää asetetut laatutavoitteet ja pyrkii kohti niitä. Toimintatavat ovat samat jokaiselle työntekijälle ja kouluttajalle. Laatu paranee tätä kautta ja laadun tarkkaileminen on sujuvaa, kun kaikki toimivat yhdenmukaisin ohjein, menetelmin ja säännöin.

Jatkuva kehitys

Kehityksemme on jatkuvaa. Parannamme toimintaamme tarkasti laaditun palautejärjestelmän avulla. Kehitämme jokaista kurssiamme ja jokaista prosessiamme kerta kerralta paremmiksi. Luotamme tutkimuksen ja kehityksen pohjalta kerättyyn tietoon ja haluamme olla kehittyvä toimija alalla, joka on aina askelen edellä. Kehitämmeuusia tapoja järjestää opiskelua ja kehittää osaamista kestävän kehityksen periaatteella.

Osallisuus

Toimintamme perustuu aitoon yhteistyöhön ja jatkuvaan keskusteluun asiakkaiden, henkilöstön, kouluttajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Osallistamme sekä koulutusten osallistujia että niiden vetäjiä jatkuvasti yhteiseen suunnitteluun ja keskusteluun.  Ihmisten täysipainoinen osallistuminen on keskeinen sisäänrakennettu toimintatapamme. Menestyksemme perustuu asiakkaan ymmärtämiseen. Kaikki kumppanimme muodostavat yhteisen joukkueen, joka vie kohti parempaa osaamista ja turvallisempaa työelämää.

Keskeiset vastuut

Panostamme jatkuvaan laadun parantamiseen

Laadunhallintajärjestelmämme takaa sen, että kumppaneiden, henkilöstön sekä toimintaympäristön toiminta on huomioitu kaikessa toiminnassamme.

Laadunhallintajärjestelmä kulkee läpi organisaation uusituilla asiakirjoilla, joiden käytännön toteutuminen ja valvonta on rakennettu sisään organisaatioomme ja toimintaamme. Prosessimme ovat aukikirjoitettuja ja vastuutettuja. Aina, kun se on mielekästä ja mahdollista, pyrimme myös mittaamaan toimintaamme.

Vastaa opetussuunnitelman valmistelusta, koulutussuunitelmista, prosessikuvauksista, palautejärjestelmän valmistelusta.
Vastaa koulutuksen suunnittelusta, prosessin noudattamisesta omalta osaltaan, palautteen keräämisestä palautejärjestelmän mukaisesti.
Vastaa siitä, että tarvittavat asiakirjat on laadittu ja hyväksytty, vastaa riittävistä resursseista ja päätöksistä, strategisesta kehittämisestä ja ohjeistuksista.

Voit luottaa koulutustemme laatuun, koska…

...edistämme turvallisuutta kaikissa toiminnoissamme – koulutuksissa, työskentelyssä ja tositilanteissa;

….kehitämme jatkuvasti laatujärjestelmäämme siten, että olemme alan toimijoiden huippua;

…parannamme jatkuvasti toimintaamme asiakaspalautteen pohjalta;

…laadimme ja kehitämme kurssi- ja opetusohjelmiamme yhdessä asiakkaiden kanssa.