Alkusammutus tutuksi!

Alkusammutuskurssi

Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja kulttuurinen tehtävä.

Kurssin tavoitteena on, että kiinteistössä asuvat ja työskentelevät henkilöt osaavat käyttää alkusammutusvälineistöä. Alkusammutustaito on kansalaistaito, jota voi tarvita vapaa-ajalla, töissä tai liikenteessä. Asianmukaisella alkusammutuskalustolla ja oikealla osaamisella suurin osa kotona ja työpaikoilla syttyneistä tulipaloista olisi mahdollista sammuttaa kahden ensimmäisen minuutin aikana.

Alkusammutuskoulutuksessa käydään läpi palamisen perusedellytyksiä sekä alkusammutusvälineitä ja -menetelmiä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen jokainen osaa ja uskaltaa tarvittaessa käyttää tavallisimpia alkusammutusvälineitä. Lisäksi koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan ja osallistujat pääsevät harjoittelemaan alkusammutusta käytännössä käytettävissä olevan alkusammutuskaluston mukaan.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kiinteistöissä asuville ja työskenteleville niin yrityksistä asuinkiinteistöihin.

 

Ohjelma:

Teoriaosuus  1,5 h

– Tulipalon ominaisuudet

– alkusammutuksen merkitys

– toiminta tulipalotilanteessa

– alkusammutusvälineistö

Käytännön harjoittelu ulkotiloissa 1,5h

– käsisammuttimen käyttö

– sammutuspeitteen käyttö