Tavoitteena oppia perustoimintamallit kohdatessa aggressiivisesti tai haastavasti käyttäytyvä henkilö. Kurssilla käsitellään muun muassa: aggressiivisuuden- ja uhan eri tasoja, sanatonta ja sanallista viestintää ja pelonhallintaa.